English version

Aktualności

INTERZOO 2014 w Norymberdze
2014.03.07

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich klientów i sympatyków naszej firmy, że w dniach 29 maja - 01 czerwca 2014 r. w Norymberdze odbędą się po raz 33 Międzynarodowe Targi Zoologiczne INTERZOO 2014. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska nr 3-103 w hali nr 3! Jest to doskonała okazja do zapoznania się z szerokim asortymentem naszych produktów dla zwierząt domowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Do zobaczenia wkrótce!

Inwestujemy w przyszłość
2012.02.13

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Dako-Art Sp. z o.o.

Ul. Wiosny Ludów 10

63-000 Środa Wielkopolska

 

Zrealizował projekt pt. "Ekspansja firmy Dako - Art na rynki zagraniczne źródłem wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy" na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-30-055/09-00

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

INTERZOO 2012 w Norymberdze
2012.01.25

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich klientów i sympatyków naszej firmy, że w dniach 17-20 maja 2012 r. w Norymberdze odbędą się po raz 32. Międzynarodowe Targi Zoologiczne INTERZOO 2012. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska nr 5-306 w hali nr 5! Jest to doskonała okazja do zapoznania się z szerokim asortymentem naszych produktów dla zwierząt domowych.

 

Do zobaczenia wkrótce!

Dako-art innowacyjnie
2011.02.02

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Dako-Art Sp. z o.o.

Ul. Wiosny Ludów 10

63-000 Środa Wielkopolska

 

Realizuje projekt pt. "Wdrożenie działań eksportowych firmy Dako Art wskazanych w Planie Rozwoju Eksportu" na mocy umowy o dofinansowanie UDA-POIG.06.01.00-30-017/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 (II etap)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Po targach Interzoo 2010 w Norymberdze
2010.05.24

Serdecznie dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszego stoiska na 31. Targach Interzoo 2010 w Norymberdze. Poniżej kilka zdjęć:

Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie planu rozwoju eksportu"
2009.09.30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP USŁUGI

PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU

W RAMACH PO IG 6.1. ETAP I dla firmy Dako Art Sp. z o.o.

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: "Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy"

Nr. wniosku o dofinansowanie WND-POIG.06.01.00-30-055/09

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7) opis celów i strategii eksportowej;

8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

W opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia,
  • cenę całkowitą netto i brutto,
  • termin ważności oferty,
  • warunki i termin płatności,
  • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
  • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dako-art.pl

- na adres pocztowy firmy: ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wielkopolska

lub dostarczona osobiście w biurze firmy: ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Decyduje data dostarczenia oferty pod wskazany powyżej adres.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na naszej stronie: www.dako-art.pl oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Środzie Wielkopolskiej

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.10.2009

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp. Kryterium Waga
1 Cena 40
2 Termin realizacji 30
3 Termin płatności 30
RAZEM 100

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nastąpi w dniu 15.10.2009 roku

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 21 dni od daty wyboru oferenta.


Środa Wielkopolska 30.09.2009r.
Piotr Roszak

Prezes Zarządu
ODBYŁY SIĘ XI TARGI ZOOLOGICZNE PET FAIR 2009
2009.05.12

W dniach 8, 9 i 10 maja 2009 już po raz XI odbyły się Międzynarodowe Targi Zoologiczne w Łodzi. Mieliśmy zaszczyt reprezentować na nich naszą firmę. Było nam niezmiernie miło gościć naszych wszystkich Klientów jak i zainteresowanych. Za przybycie serdecznie dziękujemy. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z naszymi nowymi produktami, które już niedługo będą w sprzedaży. W najbliższych dniach będą Państwo mieli także okazję zapoznać się z NOWOŚCIAMI na naszej stronie. Jesteśmy przekonani, że jak pozostałe produkty będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. My gorąco polecamy!

PET FAIR 2009
Kwiecień 2009

Od 8 do 10 maja 2009 w Łodzi po raz XI odbędą się Międzynarodowe Targi Zoologiczne. Serdecznie zapraszamy naszych Klientów i wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska - nr 23, na hali nr 1 (parter). Jest to okazja do zapoznania się z asortymentem naszych produktów i do rozmów na interesujące Państwa tematy.

Do zobaczenia niedługo!

Ankieta
2008.11.08

Szanowni Państwo. Zwracamy się z gorącą prośbą o poświęcenie nam paru minut i wypełnieniu ankiety. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mamy możliwość poznać Państwa opinie na temat naszych produktów oraz współpracy. Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adres biuro@dako-art.pl oraz faxem na nr +48 (61) 285 30 07

Formluarz zamówień
2008.10.03

Gorąco zachęcamy i zapraszamy do korzystania z gotowych formularzy zamówień. Z pewnością ułatwią one pracę i Państwu i nam.

Nowości 2008
2008.06.09

Nowości w naszej ofercie! Piaski dla ptaków, dropsy, smakoszki, wapna, biszkopty... Zapraszamy Państwa do zapoznania się z produktami, które przygotowaliśmy na 2008 rok!

Nowości w ofercie
2008.06.03

Z radością informujemy naszych Drogich Klientów oraz wszystkich zainteresowanych, że nasza oferta produktów znów się poszerzyła. Mając na uwadze różne gusta naszych małych domowych pupili wprowadziliśmy nowe smaki i nowe pojemności dotychczasowych produktów, które cieszą się dużym powodzeniem. Z nadzieją, że i te nowości znajdą swoich wielbicieli przedstawiamy nasz nowy asortyment.

Zachęcamy do zakupu nowych smaków Smakoszek dla gryzoni, papug, koszatniczki i szynszyla. Ponad to zaczęliśmy produkcję piasków w mniejszych pudełkach - o pojemności 250 g, a także dużych kostek wapna dla gryzoni w czterech smakach.

Aby nasz firmowy stojak nie stracił swojej atrakcyjności polecamy nowe dropsy i biszkopty na zawieszkach.

Wszystkie w/w produkty zobaczyć można w naszej nowej broszurce. Do pobrania również nowa strona "Formularza zamówienia".

Gorąco polecamy!

INTERZOO 2008 w Norymberdze
2008.05.26

W dniach od 22 do 25 maja w Norymberdze odbywały się po raz 30-sty Międzynarodowe Targi Zoologiczne "INTERZOO 2008". Po raz pierwszy nasza firma prezentowała się na tej wielkiej imprezie branży zoologicznej.

Było bardzo wielu zainteresowanych. Za wszystkie spotkania serdecznie dziękujemy. Było nam miło gościć również kilku naszych polskich Kontrahentów.

Targi zrobiły na nas wielkie wrażenie; wróciliśmy zadowoleni i otwarci na nowe wyzwania.

Zmiany cen
2008.02.09

Szanowni Klienci,
Informujemy, że w związku ze wzrostem cen surowców jesteśmy zmuszeni do podniesienia również cen naszych produktów.
Podwyżka jednak nie dotyczy wszystkich produktów, ze względu na zróżnicowany skład. Ceny poszczególnych produktów wzrosły od 5% do 10%.
Do połowy miesiąca postaramy się dostarczyć nową ofertę handlową wszystkim naszym Kontrahentom.
Nowe ceny obowiązywać będą od dnia 1 marca 2008 r.
Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na nr PKWiU a także stawkę podatku VAT na produkt "Wapno dla żółwia".