English version

O firmie

Przedsiębiorstwo "Dako-Art" ze ¦rody Wielkopolskiej funkcjonuje na rynku producentów pokarmów i odżywek dla zwierz±t egzotycznych od 1988 roku. Od chwili powstania następował jego dynamiczny rozwój oraz ci±głe rozszerzanie asortymentu wytwarzanych produktów a także rozwój sieci dystrybucyjnej.

Obecnie firma produkuje prawie 300 rodzajów pokarmów i odżywek dla zwierz±t egzotycznych oraz posiada dobrze rozwinięt± sieć dystrybucji swoich towarów do hurtowni zoologicznych na terenie całej Polski a także za granic±. Nasze produkty cieszę się zainteresowaniem w Niemczech, Słowacji, Czechach, Litwie, Łotwie, Węgrzech. Nasze produkty dostępne s± już także we Finlandii od wrze¶nia 2007 roku, od grudnia 2007 w Bułgarii, od kwietnia 2008 w Szwecji i od czerwca 2008 w Anglii.

W 2003 roku nast±piła zmiana wła¶ciciela firmy. W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych od 01.05.2003 roku nast±piło przekształcenie "Dako-Art" w spółkę z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±. Prezesem Zarz±du Spółki został wybrany Pan Piotr Roszak, natomiast członkami Zarz±du zostały następuj±ce osoby: Pani Anna Bołcharewska, Pani Barbara Roszak oraz Pan Paweł Szczepaniak.

Zarz±d Spółki postawił sobie za główny cel zdecydowane podniesienie jako¶ci wytwarzanych produktów, a przede wszystkim podniesienie jako¶ci obsługi swoich Klientów. W bardzo krótkim czasie dokonano szeregu inwestycji polegaj±cych m.in. na modernizacji dotychczasowych linii technologicznych do wytwarzania pokarmów i odżywek, zmianie receptur pokarmów, zmiany szaty graficznej opakowań, zastosowaniu specjalnej linii technologicznej do oczyszczania surowców produkcyjnych, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom produkty najwyższej jako¶ci.

W listopadzie 2003 roku rozpoczęli¶my proces wdrażania Systemu Zarz±dzania Jako¶ci± zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

W dniu 6 lipca 2004 roku w wyniku auditu certyfikuj±cego firma Dako-Art Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Jako¶ci EN ISO 9001:2000. W czerwcu 2007 roku pozytywnie przeszli¶my audit recyrtyfikacyjny i dalej szczycimy się posiadaniem Certyfikatu.

Obecny asortyment produktów "Dako-Art" obejmuje szerok± gamę pokarmów i odżywek dla ptaków i gryzoni, pokarmów dla psów, kotów oraz dla żółwi i ryb akwariowych. Należy podkre¶lić, że niewielu producentów pokarmów dla zwierz±t w Polsce może poszczycić się tak szerok± gam± wytwarzanych produktów, jak "Dako-Art".

Pomimo utrwalonej i znanej w całym kraju marce naszych pokarmów dla zwierz±t domowych, nie spoczywamy na laurach i ci±gle poszukujemy nowych rozwi±zań. Spełniaj±c życzenia Klientów w 2004 r. wprowadzili¶my na rynek grupę 30-tu nowych produktów, obejmuj±cych m. in. serię karm owocowych - Chrumi¶ Fructo, Andulka Fructo, Vit&Mix Fructo, Makki Fructo będ±cych uzupełnieniem karm podstawowych dla poszczególnych gatunków zwierz±t. Grudzień tego samego roku to nowa seria karm dla gryzoni: podstawowa, owocowa i extra. W styczniu 2005 roku wprowadzili¶my "Such± karmę dla fretek". Kontynuuj±c linię produktów dla koszatniczek (styczeń 2004 rok: firma Dako-Art jako pierwsza w Polsce opracowała now± recepturę i wprowadziła na rynek "Specjalny pokarm dla koszatniczek i myszoskoczków"), w maju 2005 roku wprowadzili¶my tak bardzo oczekiwan± przez Klientów Smakoszkę i Karmę Extra dla koszatniczek. Ponad to w ofercie znalazły się także: Smakoszki, czyli kolby o nowych smakach dla gryzoni, papug, dużych papug, kolba owocowa dla szynszyli, "Dadik Fructo" - granulowano owocowa karma dla szynszyli, oraz "Eko-¶ciółka Special" - przeciwalergiczna pod¶ciółka dla gryzoni. Zaczęli¶my także produkcję Smakoszek dla kanarków, i rozszerzyli¶my asortyment piasków zapachowych dla ptaków egzotycznych. Ponadto zmienili¶my szatę graficzn± opakowań większo¶ci naszych produktów. Fakt ten miał zwi±zek ze zmian± receptur oraz decyzj± o umieszczeniu na opakowaniach tłumaczeń w dziewięciu językach. W paĽdzierniku 2006 roku uruchomili¶my 4 nowe linie technologiczne, do wypieku smakoszek, biszkoptów, dropsów i paluszków. Ponadto zakupili¶my maszynę do pakowania w woreczki foliowe. Dzięki temu w listopadzie zaczęli¶my wprowadzać na rynek Smakoszkę Popcorn, Smakoszkę Bombonierę, Smakołyki w kształcie serca, kwiatka, ringo i mini ringo, oraz wszystkie smaki Przysmaków Lux, Biszkoptów, Dropsów - pakowanych w woreczki na zawieszkach.

Odnie¶li¶my sukces, który zachęcił nas do pracy nad kolejnymi nowo¶ciami. Z my¶l± o naszych Klientach, zaprojektowali¶my Stojak z logo firmy, aby ułatwić wyeksponowanie produktów na zawieszkach. Był on dostępny już w grudniu 2006. Jak się szybko okazało był to kolejny dobry pomysł. Styczeń 2007 roku przyniósł kolejne nowo¶ci karm uzupełniaj±cych z serii "zawieszek", takie jak:

- dla ptaków: proso, murzynek, słonecznik, konopie, biszkopt mielony,

- dla gryzoni: biszkopt mielony, Bio-kal i Cocktaile owocowy i warzywny,

- a także całkowicie nowe dropsy dla psów i kotów.

Po raz pierwszy w naszej ofercie znalazła się także zabawka - piłeczka dla kotów i fretek, z możliwo¶ci± umieszczenia w niej suchej karmy.

Pracujemy także nad modernizacj± naszej strony internetowej. Stworzyli¶my now± zakładkę z adresami sklepów internetowych. Informujemy Klientów na bież±co o podejmowanych przez nas działaniach np. wprowadzanie nowo¶ci czy zmian. Dzięki stronie internetowej zdobyli¶my Klienta ze Słowacji, a także z Bułgarii. To zmotywowało nas do wprowadzenia formy anglojęzycznej. Zdecydowanie ułatwi to zainteresowanym z zagranicy zapoznać się z nasz± ofert±. Prace nad utworzeniem strony anglojęzycznej rozpoczęły się pod koniec 2007 roku.

Prowadzimy również intensywne działania marketingowe w tym aktywn± reklamę naszych produktów w¶ród licznego grona Klientów tej branży, zarówno w kraju jak i za granic±. Jeste¶my też obecni na wielu imprezach targowych tej branży w Polsce.

W czerwcu 2007 roku wzięli¶my udział w Międzynarodowych Targach Zoologicznych w Łodzi. Zaowocowało to zdobyciem dwóch zagranicznych Kontrahentów - wcze¶niej wspomnianej Finlandii. A także paru Klientów z kraju, zwłaszcza wła¶cicieli sklepów internetowych.

W maju 2008 wzięli¶my udział w Międzynarodowych Targach Zoologicznych "International Trade Fair for Pet Supplies INTERZOO 2008" w Norymberdze. Na targach była bardzo miła atmosfera, i bardzo dużo pracy - za co dziękujemy wszystkim zainteresowanym naszymi produktami. Z targów wrócili¶my zadowoleni i z nowymi Kontaktami

Polityka jako¶ci

Głównym celem działalno¶ci "Dako-Art" Sp. z o. o. jest podniesienie jako¶ci wytwarzanych produktów, którymi s± pokarmy i odżywki dla ptaków, gryzoni, psów, żółwi i ryb akwariowych. Dokładamy wszelkich starań, aby produkowane poprzez nas karmy dla zwierz±t domowych były najwyższej jako¶ci i spełniały oczekiwania naszych Klientów. Stawiamy sobie za cel, aby produkty wytwarzane w Dako-Art Sp. z o. o. uznawane były za wzór jako¶ci. D±żymy również do zwiększenia standardu obsługi naszych klientów a także stale pracujemy nad rozszerzaniem asortymentu wytwarzanych produktów i skutecznym wprowadzaniem ich na rynek. Polityka jako¶ci, przyjęta przez Wła¶cicieli "Dako-Art", stanowi kierunek działań dla wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa. Jej realizację zapewni wprowadzany System Zarz±dzania Jako¶ci±, który spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000. Stanowi on integralny element systemu zarz±dzania firm±. Wprowadzenie tego Systemu pozwoli spełnić oczekiwania Klientów oraz umocnić pozycję Dako-Art na rynku zoologicznym.

Nasi partnerzy:
KrakVet